Impulse.bg

Съдържание

Тази Услуга на Глобалната мрежа (“Уеб сайтът“/ „Сайтът” или “Impulse.bg”) е онлайн услуга за забавления и комуникация, която е собственост на Нет Форест ООД.

Тези правила и условия (“Условия”) се прилагат спрямо всички възможни употреби на уеб сайта, включително, но не единствено, публикации, e-mail-и, съобщения и други средства за общуване, осигурени на Сайта, както и до други подобни услуги, предоставяни от Impulse.bg (“Комуникации”).

Ползвайки този уеб сайт и неговите услуги, Вие потвърждавате, че сте навършили 18 години и приемате и се задължавате да спазвате настоящите Условия.

Ползвайки този уеб сайт, Вие се съгласявате да следвате ограниченията на настоящите Условия.

В случай, че не сте съгласен/ съгласна и не приемате тези Условия, нямате право да ползвате нито този уеб сайт, нито услугите, които той предлага (“Комуникации”).

Нет Форест ООД си запазва правото да изменя настоящите условия по всяко време, ако счете това за необходимо. Ревизираните Условия незабавно влизат в сила.

Ползвайки този уеб сайт, Вие гарантирате, че разполагате с необходимите качества за работа с хардуерните и софтуерни средства, изисквани за Комуникации, e-mail и уеб употреба, както и че разбирате и приемате, че Нет Форест ООД не дава гаранции и не заявява, че Сайтът може да работи през Вашата система.

Ползване на уеб сайта

Можете да ползвате Уеб сайта единствено за частна, нетърговска и лична полза.

Не можете да преотстъпвате или да упражнявате правото си да ползвате сайта без писменото позволение на Нет Форест ООД.

Следователно, Вие се задължавате да не:

Ползвате Уеб сайта за никакви търговски или бизнес цели;

Ползвате своя достъп до Уеб сайта или до събрана от него информация с цел – изпращане на нежелани и/или масови e-mail-и, съобщения и т.н.;

Извършвате транзакции или да предлагате на други потребители да правят транзакции във връзка със стоки и услуги без съгласието на Нет Форест ООД, както и да ползвате Сайта за разпространение на реклама и/или незаконна пропаганда.

Нямате право да публикувате в Сайта e-mail-и, пощенски адреси, телефонни номера, линкове и други детайли за контакт.

Авторски права, търговски марки и права върху друга интелектуална собственост

Всички авторски права, права по дизайн, бази данни, патенти, както и всякакви права по разработки, ноу-хау, търговски и бизнес имена, търговски тайни и търговски марки (независимо дали са регистрирани или не), а също и всякакви приложения (“Права върху Интелектуална собственост”), съдържащи се в Уеб сайта, принадлежат на или са отстъпени на Нет Форест ООД , освен ако изрично не е посочено друго. Всички подобни права на Нет Форест ООД са утвърдени и запазени.

Вие не трябва да и трябва да гарантирате, че няма да:

Увреждате, или да се опитвате да увреждате, разпространявате, изменяте, предавате, използвате повторно част или цялото съдържание или информация съдържаща се на Сайта за цели, различни от посочените по-горе;

Ползвате Уеб сайта за публични или търговски цели без изричното писмено съгласие на Нет Форест ООД;

Предоставяте хипертекстови линкове, URL линкове, графични линкове, хиперлинкове или друга директна връзка към Сайта за печалба или изгода без изричното писмено съгласие на Нет Форест ООД;

Излъчвате, публикувате, копирате, принтирате, обявявате или ползвате по друг начин информацията, съдържаща се на Сайта, в полза на трета страна или уеб сайт без изричното писмено съгласие на Нет Форест ООД;

Обработвате или ползвате по друг начин Уеб сайта и неговото съдържание за незаконни или неморални цели, както и по начин, който може да се счете като нелоялен;

Нарушавате авторските и други права съдържащи се в Сайта.

Вие предоставяте на Нет Форест ООД неизключителното право (обикновен, не-ексклузивен лиценз) да възпроизвежда, разпространява, превежда и редактира, както и да комуникира материали, които публикувате на Уеб сайта или прехвърляте към Impulse.bg по какъвто и да е друг начин, чрез кабел или други подобни средства, така че всяко лице да има онлайн достъп онлайн до тях, от всяка точка и по всяко време (правото да предоставяте на обществеността), и също така давате съгласието си за разкриване на информация и по-нататъшно използване на снимката Ви, ако тя се съдържа в материалите, които публикувате на Сайта или прехвърлен към Impulse.bg по друг начин.

Важно / Моля, да имате предвид:

Вие трябва да поемете изцяло рисковете, които възникват или могат да възникнат при ползването на Уеб сайта. Един от известните рискове при работата с интернет е, че не е задължително хората да са тези, които твърдят, че са. Потребителите следва да бъдат с навършени 18 години, но хората могат да предоставят информация или да се държат по начин, който е ненадежден, подвеждащ, незаконен или нелегален. Impulse.bg не разполага със средство, което да гарантира, че изявленията на потребителите на Сайта са истина. Това е решение, което се взема на базата на Вашата лична преценка, поради което е препоръчително да упражнявате известна степен на предпазливост.

Ползвайки Уеб сайта и неговите услуги, Вие се съгласявате със ситуацията и приемате рисковете, асоциирани с нея. Нет Форест ООД моли всички свои потребители да обръщат специално внимание при разпространението на личната си информация, включително на фамилия, адрес по местоживеене, e-mail, телефонен номер, месторабота и публичните места, които често посещават.